Blog

Rozwody 07/09/23

Rozwód – o czym...

W toku postępowania rozwodowego sąd jest zobligowany przede wszystkim do ustalenia czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tylko wówczas bowiem możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez..

Więcej >>
Testament 07/09/23

Zachowek

Spadkodawca co do zasady może w sposób dowolny zadecydować kto odziedziczy należący do niego majątek po jego śmierci. W tym celu może sporządzić testament, w którym powoła do całości bądź..

Więcej >>
Testament 15/11/23

Odrzucenie spadku w imieniu...

W przypadku świadomości, że spadkobierca pozostawił po sobie głównie długi, spadek możemy odrzucić. Odrzucenie spadku przez osobę dorosłą nie nastręcza wielu trudności, natomiast aby odrzucić spadek w imieniu dziecka konieczne..

Więcej >>
Konkubina 01/12/23

Umowa konkubencka – sposób...

Na skutek zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami co do zasady powstaje ustrój wspólności majątkowej. W konsekwencji oznacza to, że wszystko co małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny...

Więcej >>
Blog 02/02/24

Upadłość konsumencka – nowe...

Upadłość konsumencka - nowe życie bez długów Nadmierne zadłużenie może stanowić problem nie tylko o charakterze finansowym. Posiadanie licznych długów, których nie jesteśmy w stanie spłacać na bieżąco może poważnie..

Więcej >>
Blog, Rozwody 26/02/24

Kontakty z dzieckiem –...

Osoby dorosłe bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego jak bardzo budowanie relacji z każdym z rodziców wpływa na przyszłe życie dziecka, w tym jego wyniki w nauce oraz..

Więcej >>
Blog, Rozwody 29/02/24

Co zrobić gdy matka...

Coraz częściej pomimo sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem nie dochodzi do ich realizacji. Najczęściej wynika to z działań bądź zaniechań rodzica który pełni rolę pierwszoplanową w życiu dziecka (w..

Więcej >>
Blog, Rozwody 07/03/24

Wysokość alimentów na dziecko...

Przepisy nie określają minimalnej, ani maksymalnej wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Wysokość zasądzanych przez sądy alimentów bywa zatem bardzo różna. Wszystko zależy od okoliczności faktycznych danej sprawy, w tym..

Więcej >>