Odrzucenie spadku przez dzieci po dniu 15 listopada 2023 r.

Odrzucenie spadku przez dzieci po dniu 15 listopada 2023 r.

Z dniem 15 listopada 2023 roku wchodzą w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Jedną z kluczowych zmian jest uproszczenie procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Dotychczas rodzice musieli uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Od dnia 15 listopada 2023 roku procedura zostanie uproszczona. Wystarczające będzie złożenie przez rodzica oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie, bez uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że dziecko zostało powołane do spadku na skutek wcześniejszego odrzucenia spadku przez innego rodzica, a drugi rodzic wyrazi zgodę na dokonanie czynności. Nowe zasady dotyczą również spadków otwartych przed datą wejścia w życie zmian, jeśli termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie upłynął przed 15 listopada 2023 roku.