Krąg spadkobierców ustawowych – zmiany od dnia 15 listopada 2023 r.

Krąg spadkobierców ustawowych – zmiany od dnia 15 listopada 2023 r.

Dnia 15 listopada 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzająca zmiany w zakresie prawa spadkowego. Po nowelizacji, zmianie ulegnie m.in. krąg spadkobierców ustawowych. W przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, będzie przypadał jego dzieciom bądź wnukom w częściach równych, a w braku dzieci i wnuków – pozostałym dziadkom w częściach równych. W konsekwencji wyłączeni od dziedziczenia będą dalsi zstępni dziadków spadkodawcy. Zmiana ma skrócić czas trwania postępowań i ograniczyć potrzebę poszukiwania spadkobierców przez sąd.