Blog

Testament 15/11/23

Odrzucenie spadku w imieniu...

W przypadku świadomości, że spadkobierca pozostawił po sobie głównie długi, spadek możemy odrzucić. Odrzucenie spadku przez osobę dorosłą nie nastręcza wielu trudności, natomiast aby odrzucić spadek w imieniu dziecka konieczne..

Więcej >>
Rozwody 07/09/23

Rozwód – o czym...

W toku postępowania rozwodowego sąd jest zobligowany przede wszystkim do ustalenia czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tylko wówczas bowiem możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez..

Więcej >>
Konkubina 01/12/23

Umowa konkubencka – sposób...

Na skutek zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami co do zasady powstaje ustrój wspólności majątkowej. W konsekwencji oznacza to, że wszystko co małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny...

Więcej >>
Blog 02/02/24

Upadłość konsumencka – nowe...

Upadłość konsumencka - nowe życie bez długów Nadmierne zadłużenie może stanowić problem nie tylko o charakterze finansowym. Posiadanie licznych długów, których nie jesteśmy w stanie spłacać na bieżąco może poważnie..

Więcej >>
Testament 07/09/23

Zachowek

Spadkodawca co do zasady może w sposób dowolny zadecydować kto odziedziczy należący do niego majątek po jego śmierci. W tym celu może sporządzić testament, w którym powoła do całości bądź..

Więcej >>