Rozwody

Rozwody 07/09/23

Rozwód – o czym...

W toku postępowania rozwodowego sąd jest zobligowany przede wszystkim do ustalenia czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tylko wówczas bowiem możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez..

Więcej >>
Blog, Rozwody 26/02/24

Kontakty z dzieckiem –...

Osoby dorosłe bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego jak bardzo budowanie relacji z każdym z rodziców wpływa na przyszłe życie dziecka, w tym jego wyniki w nauce oraz..

Więcej >>
Blog, Rozwody 29/02/24

Co zrobić gdy matka...

Coraz częściej pomimo sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem nie dochodzi do ich realizacji. Najczęściej wynika to z działań bądź zaniechań rodzica który pełni rolę pierwszoplanową w życiu dziecka (w..

Więcej >>
Blog, Rozwody 07/03/24

Wysokość alimentów na dziecko...

Przepisy nie określają minimalnej, ani maksymalnej wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Wysokość zasądzanych przez sądy alimentów bywa zatem bardzo różna. Wszystko zależy od okoliczności faktycznych danej sprawy, w tym..

Więcej >>