Testament

Testament 07/09/23

Zachowek

Spadkodawca co do zasady może w sposób dowolny zadecydować kto odziedziczy należący do niego majątek po jego śmierci. W tym celu może sporządzić testament, w którym powoła do całości bądź..

Więcej >>
Testament 15/11/23

Odrzucenie spadku w imieniu...

W przypadku świadomości, że spadkobierca pozostawił po sobie głównie długi, spadek możemy odrzucić. Odrzucenie spadku przez osobę dorosłą nie nastręcza wielu trudności, natomiast aby odrzucić spadek w imieniu dziecka konieczne..

Więcej >>