Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest najtrudniejszą gałęzią prawa z uwagi na fakt, że dotyczy bardzo osobistych i delikatnych sfer ludzkiego życia. Doświadczony prawnik specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego jest więc niezbędny aby postępowanie przebiegło sprawnie oraz w sposób jak najmniej bolesny dla Klienta. Emocje jakie towarzyszą osobie bezpośrednio zainteresowanej sporem mogą bowiem negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania oraz jego wynik. Ucierpieć na tym mogą również osoby najbliższe, w tym najczęściej małoletni.

Prawo rodzinne – prawnik od prawa rodzinnego Płock, prawnik od rozwodów Płock

Jako radca prawny posiadający bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych stawiam przede wszystkim na dobro dzieci. Ich przeżycia z dzieciństwa rzutować będą bowiem na całe ich dorosłe życie. Doświadczenie w pracy mediatora nauczyło mnie również, że w szczególności w sprawach rodzinnych, aby osiągnąć sukces należy do Klientów podchodzić w sposób indywidualny oraz z dużą dozą empatii. Są osoby które uważają, że w sprawach rodzinnych i karnych reprezentować strony może wyłącznie adwokat – nic bardziej mylnego, bowiem radca prawny ma takie same uprawnienia w tym zakresie. Do najczęściej przeze mnie prowadzonych spraw rodzinnych należą sprawy o rozwód, sprawy o ustalenie ojcostwa, sprawy o podział majątku, sprawy o alimenty, sprawy o kontakty z dziećmi oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.

Prawo rodzinne – zakres działania – porady prawne Płock

W ramach świadczonych usług, jako radca prawny oferuję pomoc prawną w zakresie takim jak:

  • rozwody,
  • alimenty,
  • kontakty z dzieckiem,
  • władza rodzicielska,
  • ustalenie ojcostwa,
  • zaprzeczenie ojcostwa.

Rozwód – prawnik Płock

Z uwagi na emocje małżonków, jakie towarzyszą postępowaniu rozwodowemu popełniają oni bardzo często kluczowe błędy, mogące mieć wpływ na resztę ich życia. Większość z mających rozwodzić się małżonków nie jest w stanie zrozumieć, że rozwód powinien w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie sprawy pomiędzy małżonkami, w tym mieszkaniowe, rodzicielskie i majątkowe. Brak zrozumienia tej kwestii często powoduje, że po traumatycznym rozwodzie już byli małżonkowie mogą utknąć na kolejne lata w sądzie borykając się z kolejnymi sprawami o podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem czy kwestie dotyczące wyboru szkoły dla dziecka bądź wyjazdu z dzieckiem na zagraniczne wakacje. Częstym błędem popełnianym przez strony jest również nienależyte zabezpieczenie materiału dowodowego. Ze wskazanych wyżej przyczyn tak ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego prawnika. W sytuacji braku środków na profesjonalną pomoc prawną podczas całego postępowania bądź chęci samodzielnego uczestniczenia w postępowaniu rozwodowym warto chociaż skorzystać z przedrozwodowej konsultacji prawnej. Skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem, aby uzyskać poradę prawną i pomoc w przygotowaniu pozwu rozwodowego bądź odpowiedzi na pozew rozwodowy. Już przed rozpoczęciem rozwodu zaplanuj uzgodnienia co do opieki nad dziećmi i kontaktów z małoletnimi, a także przygotuj się do podziału majątku wspólnego. Skuteczny prawnik od rozwodów może pomóc zabezpieczyć Ci Twoje interesy do na wiele lat. Profesjonalna pomoc prawna w trakcie rozwodu oraz koszty rozwodu zostaną przeze mnie przedstawione już podczas pierwszego spotkania.

Alimenty – prawnik Płock

Wysokość alimentów, zwłaszcza na tych które są uiszczane na rzecz dzieci często wzbudza wiele emocji na sali sądowej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że to właśnie od wysokości alimentów może zależeć przyszły los dziecka, a zwłaszcza jego rozwój. Wśród klientów często Panuje mylne przekonanie, że przyjęte alimenty w każdej chwili można zwiększyć – nic bardziej mylnego. Alimenty mogą zostać podwyższone wyłącznie w razie zwiększenia się potrzeb uprawnionego do obowiązku alimentacyjnego. Bardzo ważne jest zatem skorzystanie z pomocy prawnej radcy prawnego. Dobry adwokat bądź radca prawny wskaże jakiej kwoty alimentów można się spodziewać i na jaką kwotę alimentów można ewentualnie się zgodzić. W zakresie prowadzonych przeze mnie spraw dotyczących alimentów udzielam pomocy prawnej w zakresie złożenia pozwu o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego, na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji, na rzecz byłego małżonka, złożenia pozwu o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów bądź wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Ponadto biorę udział w postępowaniach wywołanych wniesieniem wskazanych wyżej pozwów. Swoją pomoc prawną oferuję również w sytuacji braku przyczyniania się małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny czy dopuszczenia się przestępstwa niealimentacji.

Kontakty z dzieckiem – prawnik Płock

Rodzice oraz dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów i to niezależnie od  przysługującej im władzy rodzicielskiej. Pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza zatem prawa i obowiązku do spotkań z dziećmi. Kontakty z dzieckiem uregulowane mogą być zarówno w wyroku rozwodowym, w postanowieniu sądu rodzinnego, ale również na mocy porozumienia między rodzicami. Sprawy o kontakty inicjowane są jednak przeważnie, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i jeden z rodziców nie wyraża zgody na proponowane warunki spotkań z dzieckiem przez drugiego rodzica. Jak stanowią przepisy, w sytuacji gdy dziecko przebywa na stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami niezbędne może okazać się założenie sprawy w sądzie rodzinnym, którą inicjuje wniosek o uregulowanie kontaktów. Biorąc pod uwagę fakt, że kontakty z dzieckiem są niezwykle ważne zarówno ze strony dzieci, jak i dorosłych, skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika jest niezbędne. Zauważyć należy, że prawo do kontaktów z dzieci przysługuje nie tylko rodzicom dziecka, ale także m.in. dziadkom i dalszym krewnym.