Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy to usługa skierowana zarówno do pracodawców, jak i pracownikow. Konflikty na linii pracownik-pracodawca są często na tyle skomplikowane, że jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnej profesjonalisty z zakresu prawa pracy. W przypadku natomiast sporu z organem administracji publicznej, jakim jest ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) czy Urząd Skarbowy, a co za tym idzie konieczności złożenia odwołania od decyzji, wsparcie prawnika jest wręcz niezbędne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – prawnik od prawa pracy Płock, prawnik od prawa ubezpieczeń Płock

Kancelaria świadczy usługi na terenie Płocka i okolic, zarówno w zakresie doradztwa prawnego, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i spraw sądowych, w tym odwołań od decyzji. Świadcząc swoje usługi chronię interesy pracodawców oraz pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bazując na wieloletnim doświadczeniu i znajomości przepisów prawa. Udzielam pomocy prawnej w sprawach z zakresu nawiązywania, utrzymywania oraz zakończenia zatrudnienia. Usługi prawne obejmują między innymi przygotowywanie projektów umów, jak np. umowa o pracę czy umowa o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów, w tym m.in. oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, dokumentacji RODO. Praca stanowi istotny aspekt naszego życia, a zatem prawnik specjalizujący się w prawie pracy może pomóc zaoszczędzić wielu nerw i stresu.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje konsultacje prawne w sprawach, których przedmiot stanowi:

 • umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa zlecenia, umowa o dzieło,
 • wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne, odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie, odszkodowanie za bezprawne zwolnienie, sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę, sporządzenie wypowiedzenia zmieniającego, sporządzenie porozumienia zmieniającego,
 • urlop pracowniczy, w tym urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy,
 • wypadek przy pracy,
 • układ zbiorowy pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy,
 • zwolnienia grupowe,
 • zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa,
 • regulamin wynagradzania, regulamin pracy,
 • nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna,
 • ochrona kobiet w ciąży, ochrona emerytów,
 • świadectwo pracy,
 • mobbing.

Usługi prawne z zakresu prawa pracy to także zainicjowanie postępowania sądowego (przygotowanie pozwu bądź odwołania) oraz reprezentacja przed sądem I i II instancji, a także Sądem Najwyższym w sprawach takich jak:

 • ustalenie stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie z pracy,
 • uznanie wypowiedzenia umowy za nieuzasadnione,
 • godziny nadliczbowe,
 • pozew pracownika w związku z wypowiedzeniem umowy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • dyskryminacja w pracy,
 • mobbing w pracy,
 • brak zapłaty wynagrodzenia za pracę,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • kara porządkowa dla pracownika.