Prawo karne

Do najczęściej prowadzonych przez mnie spraw z zakresu prawa karnego należą przede wszystkim sprawy dotyczące przestępstw takich jak: oszustwo, kradzież, niealimentacja (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego), prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku, bójka, pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, stalking, groźby karalne, znęcanie się. Niezależnie od powyższego posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności spraw o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.