Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Choć na codzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, reguluje ono niemal każdy aspekt życia codziennego. Z prawnego punktu widzenia już nawet zrobienie drobnych zakupów wiąże się z zawarciem ustnej umowy ze sprzedawcą. Prawo cywilne reguluje kwestie związane z prawem własności, prawem umów, a także prawem rodzinnym czy spadkowym. Z tego powodu dobry prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym może uchronić nas przez długofalowymi negatywnymi skutkami podejmowanych przez nas działań. Prawidłowa ochrona własnych interesów wymaga bowiem biegłej znajomości przepisów prawa. Już przed zaciągnięciem zobowiązania warto skonsultować się z radcą prawnym w celu prawidłowego uregulowania stosunku prawnego i zabezpieczenia swoich interesów. Jak stanowi bowiem jedna z podstawowych paremii prawa rzymskiego „Ignorantia iuris nocet”, co znaczy tyle samo co „nieznajomość prawa szkodzi”. W praktyce wyraża się ona w tym, że nikt nie może podnosić, że zachował się niezgodnie z prawem dlatego, że nie wiedział o istnieniu danej normy prawnej. Z kolei w sytuacji, gdy konsekwencją niewłaściwego uregulowania zobowiązania będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna. Specyfika postępowania cywilnego wymaga udowodnienia swojego stanowiska oraz obalenia twierdzeń strony przeciwnej. W tym celu niezbędna jest znajomość procedury cywilnej, która jest niezwykle rygorystyczna, bowiem brak powołania się na pewne kwestie na początku postępowania sądowego może skutkować przegraniem całej sprawy i koniecznością zapłaty całości kosztów sądowych.

Prawo cywilne – prawnik od prawa cywilnego Płock

Od wielu lat, z sukcesem zajmuję się reprezentowaniem zarówno osób fizycznych jak i prawnych w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Stale poszerzam swoją wiedzą, aby móc rzetelnie reprezentować moich Klientów na każdym etapie postępowania oraz stanowić dla nich wsparcie. Jako radca prawny od spraw cywilnych współpracę w tym zakresie zaczynam od konsultacji prawnej, podczas której skrupulatnie zapoznaję się ze stanem faktycznym sprawy. Kolejnym krokiem jest wybranie najbardziej dogodnej dla Klienta ścieżki poczynając od mediacji bądź dobrowolnego wezwania do zapłaty czy dobrowolnego wezwania do zaniechania naruszeń, aż po złożenie pozwu bądź wniosku sądzie. Często zdarza się bowiem tak, że postępowanie sądowe jest nieuniknione z uwagi na ogromny konflikt pomiędzy stronami. Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego polega najczęściej na przygotowywaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, udzielaniu porad prawnych oraz reprezentowaniu w postępowaniu sądowych, w szczególności w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, etc.

Prawo cywilne – zakres działania – porady prawne Płock

Kancelaria prawna, którą prowadzę oferuje pomoc prawną na terenie Płocka w m.in. następujących dziedzinach prawa cywilnego:

1. Umowy gospodarcze, ugody, porozumienia:

 • konstruowanie oraz opiniowanie umów nazwanych takich jak m.in. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa sprzedaży, umowa użyczenia, umowa darowizny, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, umowa pożyczki, umowa ugody,
 • konstruowanie oraz opiniowanie umów nienazwanych,
 • negocjowanie warunków umów,udział w mediacjach,
 • złożenie pozwu oraz udział w sprawie o brak wykonania umowy, nienależyte wykonanie umowy, zapłaty za wykonanie umowy,

2. Odszkodowania:

 • złożenie pozwu oraz udział w sprawie o zapłatę z tytułu wypłaty zaniżonego odszkodowania,
 • złożenie pozwu oraz udział w sprawia o zadośćuczynienie,
 • złożenie pozwu oraz udział w sprawie za błędy diagnostyczne i lekarskie,

3. Sprawy o zapłatę:

 • z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
 • braku wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia,
 • windykacja należności,
 • konstruowanie wezwań o zapłatę,

4. Sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych:

 • zadośćuczynienie za narażanie na utratę renomy firmy,
 • zadośćuczynienie za naruszenie dobrego imienia,

5. Sprawy spadkowe:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zachowek,
 • podważenie testamentu,

6. Sprawy dotyczące prawa własności, w tym nieruchomości:

 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności,
 • sprawy dotyczące umów sprzedaży oraz umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości,
 • sprawy dotyczące immisji sąsiedzkich, zaniechania naruszeń, przywrócenia stanu poprzedniego,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości ,
 • sprawy dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy,

7. Sprawy komornicze:

 • wnioski wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • skargi na czynności komornika,
 • reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym,

8. Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym,

9. Sporządzenia wezwań do zapłaty, pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew, pismo przygotowawcze, pismo procesowe, wniosek dowodowy, etc.) oraz środków zaskarżenia we wszystkich sprawach cywilnych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna),

10. Upadłość konsumencka – sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką oraz reprezentacja w całym postępowaniu wywołanym złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.