Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest niezwykle szeroką, a zarazem różnorodną gałęzią prawa, która reguluje stosunki prawne pomiędzy jednostką, a organem władzy publicznej. Ukończenie dodatkowych studiów na kierunku administracja pozwoliło mi zdobyć szeroką wiedzę na temat administracyjnego prawa materialnego oraz postępowań administracyjnych. Z uwagi na szerokie doświadczenie w prawie administracyjnym zajmuję się doradztwem prawnym w zakresie prawa administracyjnego, które polega m.in. na sporządzaniu pism, wniosków, odwołań oraz skarg do organów administracji publicznej, a także sądów administracyjnych, uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz udziału w postępowaniach administracyjnych. Oferuję usługi prawne w zakresie prawa budowlanego (uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony środowiska, prawa imigracyjnego, prawa zamówień publicznych, etc. W razie wystąpienia sytuacji spornej reprezentuję także klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczę również kompleksową pomoc prawną w zakresie reprezentacji w trakcie postępowania podatkowego, czy to przed urzędem skarbowym i izbą skarbową, czy też w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jednym z obszarów działalności kancelarii jest również pomoc w dochodzeniu odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organów publicznych. Oferuję również usługi prawne w zakresie uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej. Obszarem działania kancelarii jest również postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy.