Rozwody 07/09/23

Rozwód – o czym...

W toku postępowania rozwodowego sąd jest zobligowany przede wszystkim do ustalenia czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tylko wówczas bowiem możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez..

Więcej >>
Testament 07/09/23

Zachowek

Spadkodawca co do zasady może w sposób dowolny zadecydować kto odziedziczy należący do niego majątek po jego śmierci. W tym celu może sporządzić testament, w którym powoła do całości bądź..

Więcej >>
Testament 15/11/23

Odrzucenie spadku w imieniu...

W przypadku świadomości, że spadkobierca pozostawił po sobie głównie długi, spadek możemy odrzucić. Odrzucenie spadku przez osobę dorosłą nie nastręcza wielu trudności, natomiast aby odrzucić spadek w imieniu dziecka konieczne..

Więcej >>
Aktualności 22/11/23

Odrzucenie spadku przez dzieci...

Odrzucenie spadku przez dzieci po dniu 15 listopada 2023 r. Z dniem 15 listopada 2023 roku wchodzą w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Jedną z kluczowych zmian jest uproszczenie..

Więcej >>
Aktualności 22/11/23

Krąg spadkobierców ustawowych –...

Krąg spadkobierców ustawowych - zmiany od dnia 15 listopada 2023 r. Dnia 15 listopada 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzająca zmiany w zakresie prawa spadkowego. Po nowelizacji,..

Więcej >>
Aktualności 22/11/23

Niegodność dziedziczenia – nowe...

Niegodność dziedziczenia - nowe przesłanki obowiązujące od dnia 15 listopada 2023 r. Najnowsze zmiany w prawie spadkowym rozszerzają katalog sytuacji pozwalających na uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Od dnia 15..

Więcej >>
Konkubina 01/12/23

Umowa konkubencka – sposób...

Na skutek zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami co do zasady powstaje ustrój wspólności majątkowej. W konsekwencji oznacza to, że wszystko co małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny...

Więcej >>